Rromi. Sclavie si Libertate

Sclavie

Romii. Sclavie si libertate – descarca

Constituirea și emanciparea unei noi categorii etnice și sociale la nord de Dunăre 1370-1914.

Centrul Național de Cultură a Romilor a sprijinit financiar apariția lucrării RROMII. SCLAVIE ȘI LIBERTATE. Constituirea și emanciparea unei noi categorii etnice și sociale la nord de Dunăre 1370-1914, autor Petre Petcuț.

Lucrarea tratează modul în care Statul medieval și modern românesc s-a raportat la romi, în ambele lor posturi, de robi și de oameni liberi. Lucrarea abordează prezența romilor în spațiul românesc încă de la prima atestare documentară și până în zilele noastre. Lucrarea poate fi considerată și ca o istorie a romilor în spațiul românesc. Prin referiri clare la ocupațiile romilor de-a lungul timpului, cartea lui Petre Petcuț atinge și problematica neamurilor de romi, foarte multe detalii de ordin etnografic fiind precizate de către autor.

În ceea ce privește tema centrală a cărții, sclavia romilor, cercetarea este foarte profundă, cititorul putând afla care era prețul în aspri sau în grame de argint al unui sclav la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea.

Un aspect deosebit este acela că autorul propune termenul de “sclavie” în locul celui de “robie”.

Cartea zugrăvește atent și imaginea romilor în spațiul românesc de-a lungul secolelor oferind citate din notele diferiților călători străini, dar și analizând diferite opere de artă având ca temă romii.

Centrul Național de Cultură a Romilor își propune distribuirea lucrării în cadrul Caravanei Culturale a Romilor, proiect care se va desfășura în 10 localități din țară în perioada mai-iunie

Prod cult Poza Autor Petre Petcut - Rromii sclavie si liberate

Menu Title