DE LA VICTIMIZARE LA CONȘTIINȚA CETĂȚENEASCĂ: CALEA PENTRU INTEGRAREA ROMILOR

Coperta carte De la victmizare. Nico Ghe

Cartea – De la victimizare la constinta… – descarca

Câțiva gânditori ai mișcării romilor din Europa, romi și neromi, în special sociologi, politologi și activiști, între care Nicolae Gheorghe, Andras Biro și Martin Kovats, și-au propus, prin această carte, să pună în discuție concepte și viziuni fundamentale pentru identitatea contemporană a romilor: valorile culturii romilor în context european modern, curentele reformatoare ale identității etnice rome, rolurile potenţiale și consecinţele activismului rom, elaborarea politicilor pentru romi, integrarea și politizarea identităţii romilor, oportunităţile de dezvoltare a identității rome în cadrul Europei lărgite.

În afara concepției sale asupra noțiunii de identitate romă, textul lui Nicolae Gheorghe oferă cititorului informații asupra unor termeni pe care îi întâlnim foarte des în discursul despre romi, un exemplu în acest sens fiind termenul de “țigan romanizat”: “În anii 1930 (…) o dezbatere și mai aprinsă s-a concentrat pe statutul litigios al evreilor și romilor. Pentru demonstrarea legitimității era posibilă adresarea către Comisia specială pentru românizare, pentru obținerea unui document care să ateste deținătorului calitatea de membru deplin al societății românești. Din acest moment este introdusă o nouă categorie juridică, aceea a țiganilor romanizați – țigani deveniți români sau asimilați”.

Cartea este structurată pe diferite teme, dintre care amintim: Despre șmecheria și „treaba țigănească”, Etica muncii și rolul liderilor romi, Nomazi ai Uniunii Europene?, Medii istorice și “europenizarea” problematicii rome, Travellers, nomadi, voyagers și romi în Europa, Biserici și secte, Birocratizare și perspective de re-mobilizare. 

Menu Title