Audio-book: Vasile Ionescu. FURTUNĂ ȘI MELANCOLIE

furtunasimelancolie

Cartea citită de autorul său, Vasile Ionescu, „Furtună și melancolie. O introducere în fundamentele istoriei și culturii rromilor”, își propune să povestească istoria și cultura romilor și istoria percepțiilor despre romi într-un mod atractiv în special pentru tineri, înglobând, dar, in același timp, depășind viziunea cronologică și punând accent pe ceea ce am putea numi paradigme sau pilde ale istoriei, scopul fiind încadrarea istorică a identității etno-culturale a romilor.

Această carte audio va fi de un real folos atât în învățământ, putând fi utilizată ca material didactic auxiliar în predarea istoriei și culturii romilor, cât și în spațiul public în general, putând servi informării publicului larg, rom și nerom (copii, tineri, adulți, seniori) cu privire la istoria și cultura romilor.

Titlul lucrării este o referire explicită la Furtună și Elan, Sturm und Drang, mișcarea literară și muzicală de protest din literatura și muzica germană din a doua jumătate a secolului XVIII-lea, care marchează revenirea romantismului asupra a ceea ce era văzut ca o tradiție literară raționalistă.

Lucrarea reprezintă o încercare de a identifica și de a pune în valoare principalii piloni ai „Ethosului rom”, încadrând cultura romă in context european. Cartea propune o serie de întrebări importante (cum iubesc cei ce nu iubesc? cum iubesc cei neiubiți?), sentimentul iubirii țigănești fiind analizat prin prisma curentelor filozofice europene din secolul al XV-lea până în secolul al XVIII-lea.

În viziunea autorului, romii, ca exponenți ai culturii „inimii” așadar ai cunoașterii intuitive, au eșuat, de-a lungul secolelor, în a se integra și a fi acceptați cu adevărat în masa popoarelor europene, mai ales a celor occidentale, caracterizate de pragmatism și de o cunoaștere rațională. Soluția propusă de Vasile Ionescu este o reconsiderare a propriilor valori și orientarea spre pragmatism..

Menu Title