ANUNȚ privind selectarea a maxim patru manuscrise în vederea publicării în cadrul Programului „Producţie Editorială Romă”

ANUNȚ

privind selectarea a maxim patru manuscrise în vederea publicării

în cadrul Programului „Producţie Editorială Romă”

– descarca –

Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 609/2009, Planul de Management al Directorului și Procedura Operațională privind Editarea de Publicații CNCR-RK, lansează anunț de selecție a maxim 4 manuscrise in cadrul Programului „Producţie editorială romă”.

În cadrul acestui program, CNCR-RK intenționează să publice maxim 4 volume.

 

  Detalii tehnice:

Se dorește ca volumele selectate să contribuie la dezvoltarea și promovarea în societatea românească a culturii și istoriei minorității romilor, să contribuie la dezvoltarea unui dialog intercultural, asigurând totodată o creștere a producției culturale rome prin creșterea gradului de acces şi de participare a cetățenilor de etnie romă la viața culturală și socială.

Manuscrisele propuse pot avea unul sau mai mulți autori în domeniul:

– cultura romilor

– istoria romilor

– istoria mișcărilor sociale ale romilor

– limba şi literatura romilor

– etnologie romă

– literatură pentru copii (poveşti, povestiri, basme)

 

In procesul de selecție se va urmări respectarea standardelor calitative de publicare, în raport cu obiectivele și temele specifice și de interes pentru CNCR-RK, precum și următoarele cerințe minime de publicare în producția editorială romă:

– Corectitudine în exprimare, ușurință în parcurgerea textului;

– Respectarea Constituției României și a legilor în vigoare (Noul Cod Civil), Convenția pentru Apărarea   Drepturilor Omului şi a Libertăților Fundamentale;

– Materiale în concordanță cu scopul si obiectivele CNCR-RK;

– Respectarea termenelor de publicare.

 

Materialele transmise vor fi tehnoredactate după următoarele reguli:

– redactarea lucrărilor se face cu editorul Microsoft Word, în format A4, la un rând și jumătate;

– text scris cu diacritice – folosind caracterele limbilor respective (română, romani etc.);

– paginile nu se numerotează;

– font Times New Roman, 12 pt, aliniat la ambele margini;

– titlul: scris cu majuscule, aliniat la centru, font Times New Roman, 14 pt;

– numele, prenumele autorului/autorilor: font Times New Roman, 12 pt.

 

  De asemenea, autorul/autorii:

– Își asumă în întregime responsabilitatea pentru originalitate și conținutul textelor.

– Furnizează întregul manuscris în format editabil și dacă este cazul, însoțit cu alte texte, imagini, planșe, hărți etc.

– În cazul în care manuscrisul/le sunt scrise in limba romani, trebuie să transmită odată cu versiunea originală și traducerea în limba română.

– Menține o comunicare permanentă și corespunzătoare, etică, cu echipa responsabilă CNCR-RK

 

Formatul final al publicațiilor, conținutul, grafica, numărul de pagini, tipul de hârtie, finisajele, tiparul și coperta, urmează a fi stabilite de editura CNCR-RK in funcție bugetul alocat Programului Producţie Editorială Roma al CNCR-RK.

În urma selecției manuscriselor, cedarea drepturilor de autor și alte detalii în vederea publicării, vor fi stipulate în contractul ce urmează sa fie încheiat între autor si CNCR-RK.

Suma alocată pentru drepturile de autor este de 8000 lei Brut/manuscris.

Volumul selectat spre publicare va fi distribuit gratuit, în special în cadrul evenimentelor cultural-educative organizate de către CNCR-RK, și disponibil în format online pe web site-ul CNCR-RK.

  CALENDAR actiuni Activitate Data limita
Termen limită de transmitere a manuscriselor 25.10.2018
Anunțarea rezultatelor selecției celor maxim 4 manuscrise 30.10.2018
Depunerea contestațiilor 31.10.2018
Comunicare privind eventuale contestații și desemnarea manuscriselor selectate 01.11. 2018

 

  Transmiterea manuscriselor se va face pana in data de 25.10.2018 pe adresa de e-mail: secretariat@cncr.gov.ro. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție și la numărul de telefon: 021.313.52.11, persoană de contact: Costache Norica.

Menu Title