Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher propune societății o viziune asupra identității etnice a romilor care să producă o schimbare de mentalitate atât în rândul romilor, prin creșterea stimei de sine etnice, cât și în rândul neromilor, prin dialogul între culturi care se cunosc și se respectă.

Obiectivele principale ale CNCR au fost stabilite conform Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, urmărind: păstrarea, dezvoltarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale rome, cercetarea istoriei și culturii rome, susținerea și promovarea artiștilor romi și a creației rome sau cu tematică romă în toate domeniile artistice (arte plastice, literatură, cinematografie, teatru, muzică, dans). înfiinţarea teatrului rom și a muzeului romilor.


Este responsabilitatea noastră să promovăm artiștii romi în așa masură încât să fie cunoscuți atât de către noi, romii, cât și de către publicul larg, în general. Avem datoria, din punct de vedere instituțional, să facem o producție culturală romă ai cărei autori să fie mai ales artiști romi – actori, pictori, sculptori, muzicieni -, iar creațiile acestora să depășească granițele instituțiilor pentru romi.. Trebuie să depășim registrul în care știm noi despre noi şi să realizăm canale de comunicare pentru publicul larg.

De la prima atestare documentară a romilor în lume și până în momentul acesta, limba romani reprezintă fundamentul identității rome, al culturii rome tradiționale și moderne; ea trebuie păstrată, promovată, dezvoltată și asumată de către instituția noastră în încercarea de a o așeza în registrul educațional formal.

CNCR îşi propune să păstreze, să revalorizeze, să dezvolte și să promoveze meşteşugurile tradiţionale rome prin crearea unei rețele naționale și internaționale de distribuție a produselor meșteșugărești și includerea meșteșugurilor rome în circuitul expozițional-muzeistic și de târguri culturale la nivel național și internațional.

„Romi.Andrei, Vyo și Alina”
– Film documentar
„Sclavia romilor. Lungul drum către libertate”
– Prima docudramă din România
„Artiști romi în arta contemporană”- Primul album de artă ce reproduce creații ale artiștilor romi
Prod cult coperta album de arta
„De la victimizare la conștiința cetățenească : calea pentru integrarea romilor” – autori Nicolae Gheorghe, Andras Biro și Martin Kovats
Coperta carte De la victmizare. Nico Ghe
„Rromi. Sclavie și libertate”
– autor Petre Petcuț
Prod cult coperta carte Rromii. sclavie
„Ame rangiaras pherria thai sikliovas gina!”
– „Desenăm fructe și învățăm numere!”
Coperta carte de colorat
CD de colinde de Crăciun în limba romani
CD de colinde de Crăciun în limba romani
„Furtună și melancolie” de Vasile Ionescu – Audio-book
„Furtună și melancolie”
CD „ROMANI KULTURA” cu muzică tradițională interpretată de trupa Mahala Rai Banda
CD „ROMANI KULTURA” cu muzică tradițională interpretată de trupa Mahala Rai Banda

Menu Title